bogaloffen
Övervendarins lärling - Fånge i Sömnlösa träsket

Övervendarins lärling - Fånge i Sömnlösa träsket


Övervendarins lärling är en serie i fem delar. De fyra första delarna är utgivna. Varbesten i Vela och Främlingen i blå tornet kom ut april 2012 i en och samma bok. Den tredje delen, I blixtormens tunnlar kom ut december 2012 och den fjärde delen, Fånge i Sömnlösa träsket november 2013. 


Fånge i Sömnlösa träsket
En efter en försvinner nycklarna till magins källa. Övervendari Aldra Svedundotter är bekymrad. Det vore en katastrof om alla nycklarna faller i händerna på hennes fiende vendari Artesia i Stendalen. Majra, övervendarins lärling, är en av landets få magiker som kan höra magiska föremål och Aldra vill ha henne med som nyckelväktare under en resa till Silverdalen.

Majra ska stanna i Silverdalens slott och vakta den sista nyckeln medan övervendarin letar efter fuskmagikern Remus. I skogarna runt slottet finns inte bara opålitliga stigar och odjur, där döljer sig också något annat också och en dag är Majra oförsiktig och lämnar slottsträdgården.

Den avslutande delen heter Striden vid Magins källa.

Läs mer på www.bogaloffen.se.


100 SEK